Regulamin Mapa Detailing Club

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal Mapa Detailing Club. Portal udostępniany jest pod adres internetowym www.mapa.detailingclub.pl.
1.2. Korzystając z portalu, użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień poniższego regulaminu.
1.3. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia użytkowników z przestrzegania jego zasad.
1.4. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Prawa autorskie
2.1. Wszystkie materiały publikowane na łamach portalu Mapa Detailing Club są własnością ich autorów i zostały zamieszczone jedynie w celach informacyjnych. Mogą być wykorzystywane jedynie za zgodą ich prawnych autorów.
2.2. Użytkownik umieszczając wpis oświadcza niniejszym iż nie łamie praw autorskich, np. nie są to kopie ofert osób trzecich.
2.3. Materiały umieszczane pod szyldem Detailing Club, są własnością portalu i nie mogą być publikowane na innych stronach.

3. Korzystanie z portalu
3.1. Użytkownik może korzystać z portalu wyłącznie w celu zapoznania się z informacjami zawartymi na stronach portalu oraz w celu umieszczenia wpisu przez osobę do tego uprawioną. Użytkownik nie może posługiwać się danymi osobowymi innej osoby bez jej zgody.
3.2. Użytkownik nie może wykorzystywać portalu w sposób niezgodny z prawem, niezgodny z niniejszym regulaminem lub mający negatywny wpływ na pracę portalu lub na innych użytkowników portalu. Wszelkie wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane z portalu bez ostrzeżenia.
3.3. Każdy użytkownik może zgłosić firmę do portalu Mapa Detailing Club.
3.4. Wpis związany z firmą poddawany jest ocenie redaktora.
3.5. Mapa Detailing Club zastrzega sobie prawo do akceptacji bądź odrzucenia zgłoszonego wpisu.

Powodem odrzucenia może być niezgodność wpisu z ogólnie przyjętymi zasadami w portalu Mapa Detailing Club, niezgodność z polskim prawem itd.

3.6. Mapa Detailing Club zastrzega sobie prawo do edycji Państwa wpisu w celu dostosowania go do wymogów naszego portalu. Edycja wpisu może polegać na: poprawieniu błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, dostosowaniu grafiki do wymaganych rozmiarów, dodaniu dni i godzin pracy. Prosimy również o staranny dobór kategorii, ponieważ źle zlokalizowany wpis może być powodem usunięcia odnośnika przez redaktora.
3.7. Założenie konta na portalu Mapa Detailing Club jest równoznaczne w wyrażeniem zgody na otrzymywanie droga mailową informacji od administratora portalu.

4. Ograniczenie odpowiedzialności
4.1. Mapa Detailing Club nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji, uzyskanych za pośrednictwem portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
4.2. Mapa Detailing Club nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z błędnego funkcjonowania portaluu lub z powodu przerwy w funkcjonowaniu portalu.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Mapa Detailing Club zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 października do odwołania.

Zmiany zostaną opublikowane na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt na e-mail podany na stronie.